Segerfors kvarn

Mjölnarna på Segerfors


Under 100 år mellan 1850 och 1950 finns åtminstone namn på 15 mjölnare verksamma på Segerfors kvarn. En del stannade en kort tid, andra längre. 1839 hade Adolf Sandelin köpt en del av frälsehemmanet Rackstad och byggde upp Segerfors bruk. I det ingick en ny kvarn i stället för hemmanets gamla husbehovskvarn.


Vilka var mjölnarna? Husförhörslängderna ger fler namn. Ibland verkar det finnas luckor i bemanningen av kvarnen, om man ska döma av dokumenten. Och vilken roll har mjölnardrängarna? Ersatte de ibland mjölnaren? Var mjölnaren anställd av bruket eller arrenderade han kvarnen? Här finns en lista:


http://historiebloggen.rackstadkvarnforening.se/wp/2022/04/25/mjolnare-i-segerfors/Nu har den nya upplagan av Segerfors kvarns historia tryckts. 24 sidor i A4 med bilder och nya fakta!


Säljs för 50 kr.


Här kan du bläddra i häftet


Nedan finns en äldre kortare utgåva. (Laddar in långsamt)

Kvarnföreningen har en facebooksida: https://www.facebook.com/rackstadkvarnforening/