Hem

Rackstads ideella kvarnföreningHitta till Segerfors kvarn:

Nu är vi igång med planeringen för 2020:

Ett Trevlit Ställe!

Ä du ute å åker i krok å i kôrs?
Pass på! Ta vägen te Kvârna ve Segerfôrs!
Här ställs dä ut kônst! Här finns kulturprogram!
Här hôlls föredrag å här går vandringer fram.
Kör mot Slalombacken, men inte ända fram dit.
Segerfôrs Herrgård misser du inte, ståtli å vit.
Ställ dett fordon där å gå ett par minuter.
Ta en paus ve dammen! Njut tå vattne som spruter!
Njut sänna i Kvârna! Tia går vackert här.
En rekti idyll ä’rä, en tocken som bär
vår tanke te gâmle tier. Vi drömmer ôss baköver.
Dä känns gôtt! Dä ä tocke vi sô väl behöver.
Kônst å kunskap dänne vecka! Gôtt kaffe har vi å’!
Gär som sô möa andre! Kom te Kvârna! Pass på!

Urban Andersson  2019-07-14

Rackstads ideella kvarnförening

 

Verksamhetsplan 2020

 

Skötsel, underhåll och upprustning av kvarnbyggnaderna och tillhörande markområden

 

 • Avsluta arbetet med iordningställande av förrådsbod.
 • Underhåll av tillfartsvägen
 • Gallring av träd och buskar runt kvarnen och längs kvarnstigen. Röjning av sly, gräsklippning
 • Underhåll av historiska informationsskyltarna längs kvarnstigen
 • Förbättra skyltning till Segerfors kvarn
 • Städning av kvarnen
 • Borttagande av nedfallna träd i dammen och i älven
 • Komplettering av befintlig el. Nya uttag och spotlights i kvarnen och rian
 • Förstärkning av fönsterluckor och lås.
 • Ställa i ordning rian med möjlighet att demonstrera hur havre rostades.
 • Producera en kvarnhistorisk utställning i rian med hjälp av 5-6 posters.
 • Utöka beskrivningarna av hur de olika maskinerna i kvarnen fungerade och samspelade

 

Evenemang och aktiviteter

 • Arbetsvecka i maj 11-13 maj.
 • Medlemsmöte/årsmöte med program  29 juni.
 • Utställningshelg 4-5 juli med barnfokus i samarbete med Bildskolan Pilen och traktens barn. Planerade aktiviteter: skrivarpass med Urban Andersson, teckna/måla, slöjda mm
 • Sommarutställningen 11- 19 juli. Trä (Vildhjärta), keramik, textil, smide, måleri
 • Program under utställningsveckan: kväll med lokalhistoria 13 juli, kulturkväll med Urban Andersson m fl 15 juli, Per Inge Fridlund om Rackstadkolonin 17 juli
 • Älvvandring 14 juli och brukshistorisk vandring 16 juli
 • Caféverksamhet i anslutning till utställningarna och programmen
 • Lotteri och försäljning
 • Fortsatt erbjuda skolorna guidade besök i kvarnen med omgivningar.
 • Arbeta med medlemsrekrytering


 


Kvarnföreningen finns på Facebook


Arbetsdagar på kvarnen 2018

Klicka på en bild

För att se som bildspel, klicka på en av bilderna


Bildspel (5 sekunder mellan bilderna) Program och utställningar  i och utanför kvarnen 2019: Amatörutställningen Öppen Rackensalong, Stora utställningsveckan, föredrag om sågverk mm i älven, Kulturkväll


ANpåbesök
AN Öppnasalongen
christl
AN 12 juli
13 juli 3
13 juli 2
13 juli 4
13 juli 5
IMG_2243
IMG_2249
Urban mindre
20190717_183710
20190717_181204(1)
20190717_181328(2)
Nisse

Vi finns på fler platser på nätet. Klicka på någon av de tre bilder så kommer du till dem!

Förstoring av häradsekonomiska kartan 1883-95

Området kring Segerfors. Kvarnen i nederkanten