Hem

Rackstads ideella kvarnföreningHitta till Segerfors kvarn:

Ett Trevlit Ställe!

Ä du ute å åker i krok å i kôrs?
Pass på! Ta vägen te Kvârna ve Segerfôrs!
Här ställs dä ut kônst! Här finns kulturprogram!
Här hôlls föredrag å här går vandringer fram.
Kör mot Slalombacken, men inte ända fram dit.
Segerfôrs Herrgård misser du inte, ståtli å vit.
Ställ dett fordon där å gå ett par minuter.
Ta en paus ve dammen! Njut tå vattne som spruter!
Njut sänna i Kvârna! Tia går vackert här.
En rekti idyll ä’rä, en tocken som bär
vår tanke te gâmle tier. Vi drömmer ôss baköver.
Dä känns gôtt! Dä ä tocke vi sô väl behöver.
Kônst å kunskap dänne vecka! Gôtt kaffe har vi å’!
Gär som sô möa andre! Kom te Kvârna! Pass på!

Urban Andersson  2019-07-14

! 

Men det blir trots allt ett sommarprogram i kvarnen!


Alla program äger rum utomhus. Vi har garderat oss med ett tält - med öppna sidor. Är vädret väldigt uselt kan vi tvingas ändra programmet. Se vår hemsida, facebooksida eller ring nån i styrelsen för besked! Ta gärna med kaffekorg. Vi har ingen servering i år. Quiz med tio frågor .Vinster... Fri entré till alla program.


Söndag 12 juli

kl 15 Urban Andersson med vänner. Musik, poesi, historier


kl 16.30 Anders Ljunggren leder en vandring längs Viksälven från kvarnen till Racken. Han berättar om naturen längs älven och om fiskevårdsområdesföreningens biotopvårdsarbete. Vi går på stigar längs älven.
Quiz med kvarntema!


Söndag 19 juli

Kl 15 Agneta Bergqvist berättar utifrån sin bok om Herman i Falla en ganska okänd träsnidare från Bosebyn, som var med och startade Arvika konsthantverk


kl 16.30 Nils Olofsson leder en brukshistorisk vandring och berättar om industriell verksamhet längs älven och om Segerfors bruk. Nils farfar var den siste brukspatronen på Segerfors och var den som byggde den nuvarande kvarnen.
Quiz med brukstema!


Lokalhistorisk utställning

I Rian hänger i sommar sex affischer som visar delar av Rackstads historia från medeltid till nutid.Vi planerade ett spännande program i kvarnen 2020...


Nya utställare i sommarens utställning: Vildhjärta med sina underfundiga verk direkt från skogen, smeden Mats Jonsson från Gunnarskog – och många flera. Så kom Coronan och förstörde den planeringen. Inte kunde vi ha trånga kvarnen full med besökare på våra utställningar och våra programkvällar. Dessutom är ju de flesta i styrelsen 70 +.


MEN vi har inte gett upp, utan vill bland sommarens alla andra inställda program ändå bjuda på något. Två söndagar i juli öppnar vi kvarnen för den intresserade att titta in i, men det mesta vi arrangerar äger rum utomhus, på kvarngården eller längs älven. Musik, poesi och historier, bokpresentation, naturvandring längs älven och brukshistoria runt Segerfors. Och dessutom kan vi visa upp rian, som nu blivit en utställningslokal kring traktens historia med ett fungerande tork- och skrädmaskineri! Allt tack vare att Rackstad Bil & Delar skänkt en redskapsbod där allt det som tog plats i rian tidigare får plats.


Kvarndammen är i sitt nuvarande skick ingen sevärdhet. Men den är ju ett historiskt minne! I flera hundra år har den varit en uppsamlingsplats för timmer som flottades från Rackstadskogarna till sågverken nedströms och en förutsättning för att kvarnen skulle kunna drivas av det samlade vattnets kraft. Vi har nu ett hopp om att dammen skall återuppstå genom kommunens och länsstyrelsens insatser.


Så kvarnföreningen överlever detta trista coronaår! Men vi hoppas att du inte överger oss utan stöder föreningens verksamhet genom ditt medlemskap! Och förhoppningsvis ses vi vid kvarnen i sommar 


Kvarnföreningen finns på Facebook


Arbetsdagar på kvarnen 2018

Klicka på en bild

För att se som bildspel, klicka på en av bilderna


Bildspel (5 sekunder mellan bilderna) Program och utställningar  i och utanför kvarnen 2019: Amatörutställningen Öppen Rackensalong, Stora utställningsveckan, föredrag om sågverk mm i älven, Kulturkväll


ANpåbesök
AN Öppnasalongen
christl
AN 12 juli
13 juli 3
13 juli 2
13 juli 4
13 juli 5
IMG_2243
IMG_2249
Urban mindre
20190717_183710
20190717_181204(1)
20190717_181328(2)
Nisse

Vi finns på fler platser på nätet. Klicka på någon av de tre bilder så kommer du till dem!

Förstoring av häradsekonomiska kartan 1883-95

Området kring Segerfors. Kvarnen i nederkanten