Hem

2024 års kvarnvecka lördag 13 juli - lördag 20 juli:

Du kan redan nu stödja Segerfors kvarn genom att swisha medlemsavgiften ( 100 kr)!

Hitta till Segerfors kvarn:

Ett Trevlit Ställe!

Ä du ute å åker i krok å i kôrs?
Pass på! Ta vägen te Kvârna ve Segerfôrs!
Här ställs dä ut kônst! Här finns kulturprogram!
Här hôlls föredrag å här går vandringer fram.
Kör mot Slalombacken, men inte ända fram dit.
Segerfôrs Herrgård misser du inte, ståtli å vit.
Ställ dett fordon där å gå ett par minuter.
Ta en paus ve dammen! Njut tå vattne som spruter!
Njut sänna i Kvârna! Tia går vackert här.
En rekti idyll ä’rä, en tocken som bär
vår tanke te gâmle tier. Vi drömmer ôss baköver.
Dä känns gôtt! Dä ä tocke vi sô väl behöver.
Kônst å kunskap dänne vecka! Gôtt kaffe har vi å’!
Gär som sô möa andre! Kom te Kvârna! Pass på!

Urban Andersson  2019-07-14

GPS latitud  59.686554  longitud 12.649041

Folder med Jessica Stuart-Becks beskurna bild

Bläddra i förra årets program - fyra sidor:

Älven december 2020. Foto: Jonas Carlqvist

Vi stöds inte bara av våra medlemmar utan även av:

Dag Midböe har  skapat en modell av ett vattenhjul, som Anders Ljunggren demonstrerade på senaste styrelsemötet. 

Vernissagedag för några år sen...


Kvarnföreningen finns på Facebook

Segerforsplatsens ande - inbjudan att gestalta områdets historia, kultur,

natur…

Segerforsälven som närmare Arvika blir Viksälven har betytt mycket för Rackstad. På västra sidan av älven hade hemmanet Holm en husbehovskvarn, där fanns en vadmalskvarn och ett sågverk. På östra sidan hade Rackstad hemman sin husbehovskvarn. 1839 förändrades mycket. Då inleddes Segerfors bruks tjugoåriga epok med både stångjärnshammare och manufaktursmedja. Nu kom smeder, bruksbokhållare, drängar och pigor – och brukspatroner att leva på Segerfors. Det enda som mera påtagligt minner om denna industriepok längs älven är Segerfors kvarn – räddad, underhållen och utnyttjad av föreningen Rackstad ideella kvarnförening.  

   Vi prövar nu att skapa en årlig tradition för att levandegöra denna kultur- och naturmiljö! Vi vill inbjuda en person eller en grupp människor att undersöka platsen. Gå bland maskinerna i kvarnen, följa älven, lära sig mer om platsens historia. Att valfritt dokumentera/gestalta det ni ser. Med historiska glasögon, med estetiska uttryck etc. Resultatet vill vi ska visas upp vid lämpligt tillfälle i juli, i samband med vår traditionella kvarnvecka, på eller utanför kvarnen. Formen är fri; det kan vara bilder eller en konsert, föredrag, dikter, teaterstycke – allt är möjligt! 2023 skapades konstverket Fiskstim som ett resultat av projektet.

   Kvarnföreningen kan bekosta utgifter kopplade till projektet – inom rimliga gränser och även bidra med ett arvode. Vi kan vid behov dessutom hjälpa till med ansökan av externa medel.

   Skicka en intresseanmälan och berätta litet om din/er bakgrund och ungefär i vilken riktning ni tänker er ert projekt!

   Kvarnföreningen berättar om områdets historia via sin hemsida, https://rackstadkvarnforening.se/

via bloggen Rackstadhistoriskt http://historiebloggen.rackstadkvarnforening.se

och sina två facebooksidor Rackstadhistoriskt och Rackstad kvarnförening
   Böcker: Nordström, Järnbruk, pappersbruk, glasbruk i Arvikatrakten. 2004. s. 65 – 68 Segerfors bruk. Engström, Segerfors bruk. 1995 (kompendium).  Segerfors kvarn i Rackstad. 24 sidor. 2016 (finns även att läsa digitalt: https://issuu.com/sundsta/docs/kvarnboken13juni2016

   Mer information: Lennart Wettmark, lennart.wettmark@gmail.com 076-8194343

 

 

Som svar på ovanstående inbjudan 2022 uppstod årets konstprojekt!


Kvarnföreningen har fått medel från Arvika kommun för landsbygdsutveckling. I sommar kommer vi att genomföra Frank Nordieks konstprojekt Fiskstimm!


Arbetsdagar på kvarnen 2018

Klicka på en bild

För att se som bildspel, klicka på en av bilderna

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.


Bildspel (5 sekunder mellan bilderna) Program och utställningar  i och utanför kvarnen 2019: Amatörutställningen Öppen Rackensalong, Stora utställningsveckan, föredrag om sågverk mm i älven, Kulturkväll


ANpåbesök
AN Öppnasalongen
christl
AN 12 juli
13 juli 3
13 juli 2
13 juli 4
13 juli 5
IMG_2243
IMG_2249
Urban mindre
20190717_183710
20190717_181204(1)
20190717_181328(2)
Nisse

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Vi finns på fler platser på nätet. Klicka på någon av de tre bilder så kommer du till dem!

Rackstadhistoriskt på Facebook:

Hänt i kvarnen