Hem

6 februari hade kvarnföreningens styrelse ett välbesökt första planeringsmöte inför 2023 års sommar. Vi har stora planer! Hoppas de flesta infrias...


* Sedvanlig konsthantverksutställning med café och program under v 29 med start lörd 15 juli.

* Zetterquists. En utställning på plan 3 i kvarnen

* En vattenhjulsmodell i älven

* Ett konstverk i älven nära kvarndammen uppfört av ortsbor under ledning av den tyske konstnären Frank Nordiek
* Visning av Fiskevårdsföreningens nya omlöpe förbi kvarndammen

* Invigning av alltihop med tal och musik lördag 15 juli


Vi hoppas att allt ska gå i lås! Styrelsen arbetar med de olika delarna under våren

Så här var sommaren 2022 i kvarnen:

Hitta till Segerfors kvarn:

Ett Trevlit Ställe!

Ä du ute å åker i krok å i kôrs?
Pass på! Ta vägen te Kvârna ve Segerfôrs!
Här ställs dä ut kônst! Här finns kulturprogram!
Här hôlls föredrag å här går vandringer fram.
Kör mot Slalombacken, men inte ända fram dit.
Segerfôrs Herrgård misser du inte, ståtli å vit.
Ställ dett fordon där å gå ett par minuter.
Ta en paus ve dammen! Njut tå vattne som spruter!
Njut sänna i Kvârna! Tia går vackert här.
En rekti idyll ä’rä, en tocken som bär
vår tanke te gâmle tier. Vi drömmer ôss baköver.
Dä känns gôtt! Dä ä tocke vi sô väl behöver.
Kônst å kunskap dänne vecka! Gôtt kaffe har vi å’!
Gär som sô möa andre! Kom te Kvârna! Pass på!

Urban Andersson  2019-07-14

GPS latitud  59.686554  longitud 12.649041

Rackstad kvarnförening har stöd. Inte bara av sina medlemmar utan även av:

Vi stöds inte bara av våra medlemmar utan även av:

samt Studieförbundet Vuxenskolan och Arvika kommun

I vår utställningsbok flödade positiva omdömen om förra årets utställning

.
Här är ett urval:


”Jättefin utställning i härlig miljö”

”Så mycket fint och kreativt hantverk…”

”Underbart!”

”Omväxlande och idérik!”

”Fantastisk utställningslokal!”

”Väldigt roligt att se kvarn med innehåll”

”Finaste utställningen i kvarnen hittills!”

”Så väldigt fin utställning”

”Bra utbud/variation. Saknade lite info vid föremålen”.

Elisabet Skoglunds och Marga Nilssons Lappskoj-utställning  i kvarnen 2010 med bl a Mõra-Pär


Kvarnföreningen finns på Facebook

Älven december 2020. Foto: Jonas Carlqvist

Segerforsplatsens ande - inbjudan att gestalta områdets historia, kultur,

natur…

Segerforsälven som närmare Arvika blir Viksälven har betytt mycket för Rackstad. På västra sidan av älven hade hemmanet Holm en husbehovskvarn, där fanns en vadmalskvarn och ett sågverk. På östra sidan hade Rackstad hemman sin husbehovskvarn. 1839 förändrades mycket. Då inleddes Segerfors bruks tjugoåriga epok med både stångjärnshammare och manufaktursmedja. Nu kom smeder, bruksbokhållare, drängar och pigor – och brukspatroner att leva på Segerfors. Det enda som mera påtagligt minner om denna industriepok längs älven är Segerfors kvarn – räddad, underhållen och utnyttjad av föreningen Rackstad ideella kvarnförening.  

   Vi prövar nu att skapa en årlig tradition för att levandegöra denna kultur- och naturmiljö! Vi vill inbjuda en person eller en grupp människor att undersöka platsen. Gå bland maskinerna i kvarnen, följa älven, lära sig mer om platsens historia. Att valfritt dokumentera/gestalta det ni ser. Med historiska glasögon, med estetiska uttryck etc. Resultatet vill vi ska visas upp vid lämpligt tillfälle i juli nästa sommar på eller utanför kvarnen. Formen är fri; det kan vara bilder eller en konsert, föredrag, dikter, teaterstycke – allt är möjligt!

   Kvarnföreningen bekostar utgifter kopplade till projektet – inom rimliga gränser…. Vi kan vid behov dessutom hjälpa till med ansökan av externa medel.

   Skicka en intresseanmälan senast 31 oktober 2022 och berätta litet om din/er bakgrund och ungefär i vilken riktning ni tänker er ert projekt! Före 2022 års utgång meddelar vi vem/vilka som får äran att inleda vad vi hoppas ska bli en ny tradition!

   Kvarnföreningen berättar om områdets historia via sin hemsida, https://rackstadkvarnforening.se/

via bloggen Rackstadhistoriskt http://historiebloggen.rackstadkvarnforening.se

och sina två facebooksidor Rackstadhistoriskt och Rackstad kvarnförening
   Böcker: Nordström, Järnbruk, pappersbruk, glasbruk i Arvikatrakten. 2004. s. 65 – 68 Segerfors bruk. Engström, Segerfors bruk. 1995 (kompendium).  Segerfors kvarn i Rackstad. 24 sidor. 2016 (finns även att läsa digitalt: https://issuu.com/sundsta/docs/kvarnboken13juni2016

   Mer information: Lennart Wettmark, lennart.wettmark@gmail.com 076-8194343

 

 

Kvarnföreningen söker medel för att i sommar genomföra Frank Nordieks konstprojekt Fiskstimm


Arbetsdagar på kvarnen 2018

Klicka på en bild

För att se som bildspel, klicka på en av bilderna

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.


Bildspel (5 sekunder mellan bilderna) Program och utställningar  i och utanför kvarnen 2019: Amatörutställningen Öppen Rackensalong, Stora utställningsveckan, föredrag om sågverk mm i älven, Kulturkväll


ANpåbesök
AN Öppnasalongen
christl
AN 12 juli
13 juli 3
13 juli 2
13 juli 4
13 juli 5
IMG_2243
IMG_2249
Urban mindre
20190717_183710
20190717_181204(1)
20190717_181328(2)
Nisse

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Vi finns på fler platser på nätet. Klicka på någon av de tre bilder så kommer du till dem!

Hänt i kvarnen