Rackstadhistoria

Rackstads kvarnföreningRackstads historia är ju mer än Rackenkonstnärernas. Långt ner i medeltiden fanns bebyggelse. Något litet vet vi om det. Mer går att få fram från senare tider, men mycket är svåråtkomligt. Om alla goda krafter hjälps åt så kan vi säkert samla in mycket genom att leta i litteraturen, bland kartor, kyrkböcker och andra arkivalier och inte minst samla in  kunskap som finns i form av minnen, historier, bilder osv.  Arbetet började med Rackstads historia, men det har visat sig rimligt att inkludera historiskt material från hela vårt område runt Racken: Stålsberga, Perserud etc - även om tyngdpunkten ligger på Rackstad/Holm.


Det viktiga är att börja. Nu finns mer än hundra artiklar i  bloggen Rackstadhistoriskt http://historiebloggen.rackstadkvarnforening.se/ .  Tyvärr kan inte kommentarsfältet ligga öppet p g a all spam.


Kontakta lennart.wettmark@gmail.com för att kunna publicera egna inlägg på bloggen. Gör det!


Lennart Wettmark  076-819 43 43


Tänkbara ”områden” vid berättarafton Kvarnen 8 juli 2018 sammanställda av Nils Olofsson:


Platser

•Kölpösen/Korpåsen, från vacker skogsdunge →”Grusgropa”→MC-hopp→MX→Rallycross

•Marbråten, dansbanan

•Mon, festplats och möteslokal

•Mosågen, spännande lekplats brädstaplar o trallbana (Hans Sandvik)

•”Clippersåga”? Nedanför Kroppbacken

•Nystuga i Stålsberga ARK´s första lokalisering

•Max och ”Maxes le” på Nygård, samlingsplats för ungdomarna i Rackstad

•Rackens is, sköyter, hockey/bandy, bil-/mc-körning, Ove Classon snöslunga

•Kvarnen besöksmål för bönderna och deras barn och bekanta vid malning. Men även spännande på annat sätt, Mjölnarens öde, spöken?, råttjakt

•Övriga platser längs älven, lämningarna efter bruksverksamheten, Stampfallet, timret i älven och i dammen vid Mosåga.

•Rackenvägens tidigare sträckningar. Ursprunglig väg för hästkärror/slädar, enkel bilväg (från  ca. 1920-talet?)med  branta backar, ombyggnaden ca 1960 då kroken vid ”Grå stög”a togs bort med sträckningen över gärdena nedanför ”Där framme”. Vidare ersattes träbron vid Lövhöjdsbäcken med en trumma, djupare bergskärnigar efter slalombacken  och vid Bråten då de värsta ”gåbackarna” försvann liksom de stora flyttblocken vid Röset och före slalombacken.

•Posthuset i Övre rackstad

•Timmerväg över Racken

•Vargstråk?

•Sågen på Fjaestads udde som lades ned 1930

•Kolonin med spännande byggnader och flickor som jobbade där

•Slalombacken och Kalldalen

•Konsum ”ve Grana” och Westergrens

•”Blindtarmen” på gatskogen mellan gamla och nya vägen


Händelser

•Minnen från kriget?

•Hästbesiktning vid Rackstad skola

•Skogsbranden vid ”Humlasberg”

•Midsommarfirandet på olika platser

•Julgransfirande på lugnet

•Örtjyttsfångst i älven och bäcken

•Kälkåkning i Kroppbacken och backen i nedre Rackstad (Gamla vägen)

•Sven-Inge och Erik på Edet i Orrviken

•Holgers och ??? färd med kanadensare från Älvoset till Smedjefallet

•”Indianer och vita” med många barn över hela bygden

•Ärtkrig vid trädkojor i Oreds skog

•Plånboksluring

•Älgjakt och slakt

•Kräftfisket (fiskerätt?, Billerud, fiska på stadens mark, annonsen,) 


Personer

•Mala som körde mjölken

•Kalle mjölnaren

•Magister Tobiasson och fröken Johansson och skolan

•Albert på ”Kikertomta”

•Canada


Tankar kring delar av Rackstads historia. (Vad saknas?)

 

1.Rackstad ur ett geologiskt naturperspektiv. Hur såg det ut här när ett nytt landskap växte fram efter inlandsisen? Hur växte Rackstad fram allt eftersom havet drog sig tillbaka? Bergarter? Jordmån? Växtlighet? Djurliv? Etc. Sven-Åke Larsson: "Det finns ju en historia före istiden! Jag skulle kunna hjälpa till med berggrundens historia, dvs. hur Rackstad en gång kom till."


2.Rackstads allra äldsta historia. De äldsta gårdarna (Holm), vad säger 1500-talets jordböcker? Vad kan man spekulera om när det gäller Rackstads plats i västvärmland under medeltiden?  (Bra källa: Eva Österberg. Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600)


3.Rackstad under nya tiden. Vilka gårdar fanns tidigt?  Vad vet vi om dem? Hur påverkade skiftesreformerna? Vad levde man av? Vad odlade man? Jan Schröder tillsammans med ? (Vilka arkivhandlingar kan ge information?)


4.Vägar och stigar i Rackstad. Hur gick vägarna? Väg till Gustås? Vandringsleder på skogen.


5.Jakt och fiske i äldre dar.


6.Segerfors bruk och bruksmiljön. Vad innebar det för bygden att bruket kom till?


7.Torpen i Rackstad


8.Kvarnen


9.Smederna på Segerfors


10.Vart kom alla hus från? Flera av de mest kända husen har ju stått på andra platser. Var?


11.Hur påverkade det bygden att konstnärer flyttade hit?


12.Vilohemmet Lugnet. Smedjefallet


13.Sågverk i Rackstad


14.Kampuddens historia


15.Slalombacken


16.Midsommar


17.Soldattorp


18.Team Westom?


19.Rackstad under andra världskriget.


20.Sommargästerna kommer.


21.Illustrationer: Rackstadmiljöer i konsten


22.Illustrationer: Foton från olika tider


23.Illustrationer: Kartor


PS:

Rackstadskolan


Konsum/Westergrens i korset


Idrott i Rackstad