Rackstadhistoria

 

Rackstads historia är ju mer än Rackenkonstnärernas. Långt ner i medeltiden fanns bebyggelse. Något litet vet vi om det. Mer går att få fram från senare tider, men mycket är svåråtkomligt. Om alla goda krafter hjälps åt så kan vi säkert samla in mycket genom att leta i litteraturen, bland kartor, kyrkböcker och andra arkivalier och inte minst samla in kunskap som finns i form av minnen, historier, bilder osv. Arbetet började med Rackstads historia, men det har visat sig rimligt att inkludera historiskt material från hela vårt område runt Racken: Stålsberga, Perserud etc - även om tyngdpunkten ligger på Rackstad/Holm.

 

Det viktiga är att börja. Nu finns mer än hundra artiklar i bloggen Rackstadhistoriskt http://historiebloggen.rackstadkvarnforening.se/ . Tyvärr kan inte kommentarsfältet ligga öppet p g a all spam.

 

Kontakta lennart.wettmark@gmail.com för att kunna publicera egna inlägg på bloggen. Gör det!

 

Lennart Wettmark 054-101813, 076-81 43 43

 

 

Tankar kring delar av Rackstads historia. (Vad saknas?)

1.Rackstad ur ett geologiskt naturperspektiv. Hur såg det ut här när ett nytt landskap växte fram efter inlandsisen? Hur växte Rackstad fram allt eftersom havet drog sig tillbaka? Bergarter? Jordmån? Växtlighet? Djurliv? Etc. Sven-Åke Larsson: "Det finns ju en historia före istiden! Jag skulle kunna hjälpa till med berggrundens historia, dvs. hur Rackstad en gång kom till."

 

2.Rackstads allra äldsta historia. De äldsta gårdarna (Holm), vad säger 1500-talets jordböcker? Vad kan man spekulera om när det gäller Rackstads plats i västvärmland under medeltiden? (Bra källa: Eva Österberg. Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600)

 

3.Rackstad under nya tiden. Vilka gårdar fanns tidigt? Vad vet vi om dem? Hur påverkade skiftesreformerna? Vad levde man av? Vad odlade man? Jan Schröder tillsammans med ? (Vilka arkivhandlingar kan ge information?)

 

4.Vägar och stigar i Rackstad. Hur gick vägarna? Väg till Gustås? Vandringsleder på skogen.

 

5.Jakt och fiske i äldre dar.

 

6.Segerfors bruk och bruksmiljön. Vad innebar det för bygden att bruket kom till?

 

7.Torpen i Rackstad

 

8.Kvarnen

 

9.Smederna på Segerfors

 

10.Vart kom alla hus från? Flera av de mest kända husen har ju stått på andra platser. Var?

 

11.Hur påverkade det bygden att konstnärer flyttade hit?

 

12.Vilohemmet Lugnet. Smedjefallet

 

13.Sågverk i Rackstad

 

14.Kampuddens historia

 

15.Slalombacken

 

16.Midsommar

 

17.Soldattorp

 

18.Team Westom?

 

19.Rackstad under andra världskriget.

 

20.Sommargästerna kommer.

 

21.Illustrationer: Rackstadmiljöer i konsten

 

22.Illustrationer: Foton från olika tider

 

23.Illustrationer: Kartor

 

PS:

Rackstadskolan

 

Konsum/Westergrens i korset

 

Idrott i Rackstad