Om

 

Rackstads ideella kvarnförening bildades 1989. Genom föreningsbildningen kunde kvarnen rustas upp med ekonomiskt stöd av Arvika kommun.

 

Syfte enligt 1989 års stadgar:

Föreningen har till ändamål att efter förmåga rusta upp, vårda och underhålla Segerfors kvarn med tillhörande markområde och på så sätt bevara denna kulturhistoriskt intressanta miljö för framtiden. Föreningen åtar sig att hålla området tillgängligt för allmänheten samt att hålla byggnadsbeståndet försäkrat mot brand och annan skada. Föreningens syfte skall också vara att främja gemenskapen i bygden genom aktiviteter i eller i anslutning till kvarnen.

 

Så här blir du medlem

Sätt in 100 kr på bankgiro 424-4695. Eller swish: 1231422013. Kvarnföreningen behöver dig som medlem för att kunna underhålla och utveckla kvarnen!

 

Föreningens styrelse:

Jan Schröder (ordf)

Pepita Lund

Carola Schröder (kassör)

Rasmus Andersson

Anders Ljunggren

Lennart Wettmark (webbansvarig) Kontakt

Lars Olsson (sekr.)

Urban Andersson (suppl.)

Monica Uvefalk (suppl.)

 

Kontakt med föreningen via epost. Klicka på raden!

 

Kvarnföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

 

 

 

Kvarnföreningen har genom tiderna ordnat olika typer av arrangemang: Loppmarknad, poesi och musikkvällar, berättarkvällar, utställningar mm

 

Det här är exempel på program under senare år:

 

 

2011:

 

 • Annki Schagerholm genomfört två älvvandringar med brukshistoriskt tema med elever från Solbergagymnasiet. Två gymnasieklasser från Solbergagymnasiet bedrav arkivstudioer och gjorde en utställning kring Segerfors bruk och kvarnen. Visades på söndagseftermiddagarna under sommaren och på biblioteket under Arkivens dag
 • Rasmus Andersson har uppfört teaterpjäsen ”Skogsråets arvinge” i Kvarnen tillsammans med elever från Klässbols friskola
 • 6 juli Allsång under ledning av Rasmus Andersson med med gästartister och kompband
 • 20 juli: Vandring längs älven under ledning av Anders Ljunggren och Kerstin Westerlund med ett 30-tal deltagare.
 • 2 aug. Berättarkväll med schamanen Gunnar Thorsell

 

2012:

 

 • 25 juli Kulturvandring (18 personer) Annki Schagerholm Holgerssson, Kerstin Werner ch Kerstin Westerlund
 • 1 aug. Älvvandring med Anders Ljunggren och Kerstin Westerlund
 • 12 aug Barnens dag i kvarnen under ledning av Rasmus Andersson med ett 25-tal barn
 • Klasser från Solbergagymnasiet vandrade vid två tillfällen älvstigen till kvarnen

 

2013:

 • 26 juni. Årsmöte
 • 24 juli. Sommarens första kulturvandring. Kerstin Westerlund och Annki Schagerholm Holgersson under medverkan av Cecilia Berntsson
 • 25 juli. Vernissage med happening inför helgens konstutställning. Musik av Peter Olsson och Veronica Nordenberg Olsson
 • 26-28 juli. Konstutställning. Laine och My Falck visade arbeten i olika material: keramik, ull och målningar olja, akryl och akvarell
 • 28 juli. Älvvandringg längs Segerforsälven. Björn Oledal
 • 11 augusti. Andra Älvvandringen. Anders Ljunggren
 • 16 augusti. Kräftkalas för medlemmar och deras gäster
 • 18 augusti. Andra kulturvandringen. Kerstin Westerlund, Annki Schagerholm Holgersson och Kerstin Werner

 

2014:

 

 • Onsdag 25 juni årsmöte med musik i kvarnen vid Segerfors.
 • Lördag 12 juli Utställningen SKÅL öppnas. Keramik av Thomas Salzer och
 • Akvareller av Helena Karsenbarg. Utställningen varje dag 12 –20 juli kl 14.00 – 19.00

För barnen: Prova på att dreja lera och forma figurer.

 • Måndag 14 juli Kura skymning i kvarnen. Berättelser från forna tider.
 • Onsdag 16 juli Brukshistorisk vandring. Segerfors var ett järnbruk på 1800-talet. Hammarsmederna arbetade med det glödande järnet.
 • Historiker berättar om några människoöden från den tiden.
 • Lördag 19 juli Älvvandring till natur och kultur. Naturlärare och kulturhistoriker berättar om växter och djur och om lämningar från järnbruk, sågverk och kvarnen.
 • Söndag 3 augusti Kulturvandring i Rackstad. Kulturhistoriker berättar om bebyggelsehistoria och om konstnärerna som bodde här vid Racken.
 • Söndag 10 augusti. Älvvandring till natur och kultur. Naturlärare och kulturhistoriker berättar om växter och djur och om lämningar från järnbruk, sågverk och kvarnen.

 

2015

 

• Onsd 1 juli Bruksvandring med Annki Schagerholm Holgersson.

• Onsd 8 juli Älvvandring med Anders Ljunggren.

• Tisdag 14 juli Berättarcafé i Kvarnen med Gunnar Thorsell

• Onsd 29 juli Konstnärsvandring i Rackstad med Monika Fjaestad.

• Onsd 5 aug prof. Sven Åke Larsson presenterar boken Sveriges berggrund - en geologisk skapelseberättelse. Lokal Rackstadskolan. Därefter geologisk exkursion i trakten. (samarr. Rackstad Hembygdsförening)

• Sön 9 augusti Älvvandring med Anders Ljunggren.

 

2016

 

 

 

 

2017

Verksamhetsberättelser finns under Arkiverat!